Diplomatarium Fennicum
DF 2271
 
7.10.1438
ruotsi
Nils, biskop av Växjö, postulatus av Uppsala ja 4 muuta.


Riksens råd, församladt i Stockholm, tillerkänner domkyrkan och biskopen i Åbo tvenne kronans gods i Finland, det ena vid Gamla huset (Vanhalinna) i Lundo, det andra i Katakangar by, i stället för domkyrkans invid Stockholm belägna gods Medelby och Kakunäs, hvilka blifvit lagda under Vädla gård. Dat. om sancta Birgitta dag.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, III
Helsingfors
1921
#2271
Registrum ecclesiae Aboensis
Helsingfors
1890
#473
Tukholma, Riksarkivet, Codices A
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#23077
Codices Fennici
Registrum Ecclesiae Aboensis [English regestae]
Helsinki
1996
#473