Diplomatarium Fennicum
DF 176
 
21.10.1281
Latin
Kettil, biskop av Åbo


Biskop Kettil af Åbo utlofvar 40 dagars aflat åt alla dem, som å vissa högtidsdagar besöka predikarebrödernas kyrka i Sigtuna. Dat. duodecimo kal. novembris.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#176
Tukholma, Riksantikvarieämbetets arkiv (RAA) /Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), [Tarkentamaton kokoelma]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#1195