Diplomatarium Fennicum
DF 2887
 
6.6.1451
Swedish
Dominikankonvent, av Viborg


Dominikanerklostret i Viborg säljer för 70 Rigiska mark, som det kvitterar, åt höfvidsmannen på Viborg Jöns Olofsson Haiko gods i Borgå socken.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#2887
Uppsala, Uppsala Universitetsbibliotek, Palmskiöldska samlingen
Helsinki, Kansallisarkisto, Boen kartanon arkisto
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#43906