Diplomatarium Fennicum
DF 4286
 
1490
Swedish
Bönderna, av Kemi, av Ijo, av Limingo


Bönderna i Kemi, Ijo och Limingo socknar klaga i öppet bref för rikets herrar öfver Ryssarnes upprepade infall i Österbotten samt det öfvervåld och de grymheter de därvid begått; likaså öfver den oförrätt beträffande köpslagande dem vederfares af Torneåboarna, hvilka hålla med Ryssarne samt förse dem med vapen och andra förnödenheter.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4286
[Kronikat/tarkentamattomat]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#32913
Suomen historian dokumentteja 1
Helsinki
1968
#38