Diplomatarium Fennicum
DF 4608
 
1.6.1495
Swedish
Råd, av Stockholm


Hinrich Biörnsson, broder åt framlidne Jöns kopparslagare, och Jöns Laurensson i Jennakalla socken och Höffuinga by, som var Jöns "mager", upplåta inför Stockholms råd 1495, den 1 juni (måndagen näst efter ascens. Dom.), åt Jöns' änka, hustru Cecilia Sywrdzdotter, allt dem efter bemälde Jöns tillfallna arf och erkänna sig vara af hustru Cecilia väl förnöjda.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4608
Tukholma, Stadsarkiv, Borgmästare och Råd före 1636