Diplomatarium Fennicum

DF 1743

 
2.3.1424
Swedish
Borgmästare, av Borgå .


Borgmästare och råd i Borgå tillkännager, att Kristin Pedersdotter, Björn Salvessons hustru, erkänt, att hon och hennes sjuke man upplåtit domkyrkan i Åbo allt sitt gods i Sagu socken, nämligen Luola, Uotkulla, Kursala och Paadais, mot allt det gods, som domkyrkan ägde i Borgå, nämligen Skinnareby, Stensböle, Böle och Nieto. Dat. torsdagen näst före fastegångs söndag.