Diplomatarium Fennicum
[English translations/summaries forthcoming]

Kirjallisuutta

Diplomatarium Fennicum sisältää suuren määrän digitoitua kirjallisuutta. Oheisesta listasta keskeisimmät teokset voi ladata pdf-muodossa tai siirtyä niitä säilyttävien tahojen verkkosivuille. Lista sisältää vain osan kirjallisuudesta, johon DF-tietokannassa viitataan, ja sitä täydennetään metatietotyön edistyessä.

Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Band I–VIII. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1910–1935.

 1. Download as PDF
 2. Download as PDF
 3. Download as PDF
 4. Download as PDF
 5. Download as PDF
 6. Download as PDF
 7. Download as PDF
 8. Download as PDF

Registrum Ecclesiae Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok. Utgifven af Finlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1890.

 1. Download as PDF

Handlingar till upplysning af Finlands häfder utgifne af A. I. Arwidsson. I–IX. Stockholm: Nordstedt & Söner 1846–1857.

 1. Download as PDF
 2. Download as PDF
 3. Download as PDF
 4. Download as PDF
 5. Download as PDF
 6. Download as PDF
 7. Download as PDF
 8. Download as PDF
 9. Download as PDF

Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abt. I. Herausgegeben von Dr. Friedrich Georg von Bunge et al. Band 1–12. Reval, Riga, Moskau 1853–1910.

 1. Europeana.eu
 2. Europeana.eu
 3. Europeana.eu
 4. Europeana.eu
 5. Europeana.eu
 6. Europeana.eu
 7. Not digitized.
 8. Not digitized.
 9. Not digitized.
 10. Not digitized.
 11. Not digitized.
 12. Not digitized.

Nya källor till Finlands medeltidshistoria. Samlade och utgifna af Dr Edward Grönblad. Första Samlingen. Köpenhamn: 1857.

 1. Download as PDF

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Theil 1–11. Codex Diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. 1ste Abtheilung. Lübeck: Vereine für Lübekische Geshichte 1843–1905.

 1. Archive.org
 2. Archive.org
 3. Archive.org
 4. Archive.org
 5. Not digitized.
 6. Archive.org
 7. Archive.org
 8. Archive.org
 9. Archive.org
 10. Archive.org
 11. Archive.org

Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Samlade och utgifna af Carl Gustaf Styffe. Del I–V. Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner 1859–1884.

 1. Europeana.eu
 2. Europeana.eu
 3. Europeana.eu
 4. Archive.org
 5. Archive.org

Konung Gustaf den förstes registratur. I–XXIX. 1521–1560. Utgivet genom V. G. Granlund, Joh. Ax. Almquist och G. O. Berg. Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien. Stockholm: Kongl. Riks-archivet 1861–1916.

 1. Google books
 2. Google books
 3. Google books
 4. Google books
 5. Google books
 6. Not digitized.
 7. Not digitized.

Hanserecesse. Erster abtheilung, 1256–1430. Band I–VIII. Leipzig: 1870–1897.

 1. Archive.org
 2. Not digitized.
 3. Archive.org
 4. Archive.org
 5. Archive.org
 6. Archive.org
 7. Archive.org
 8. Archive.org

Hanserecesse. Zweiter abtheilung, 1431–1476. Band I–VII. Leipzig: 1876–1892.

 1. archive.org
 2. archive.org
 3. archive.org
 4. archive.org
 5. archive.org
 6. archive.org
 7. archive.org

Hanserecesse. Dritter abtheilung, 1477–1530. Band I–IX. Leipzig: 1881–1913.

 1. archive.org
 2. archive.org
 3. archive.org
 4. archive.org
 5. archive.org
 6. archive.org
 7. archive.org
 8. Not digitized.
 9. Not digitized.

Finlands medeltidssigill. I afbild utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen. Finlands Statsarkiv: Helsingfors 1900.

 1. Download as PDF

Gottlund, C. A. Otawa eli suomalaisia huvituksia. I osa. Tukhulm: 1831.

 1. Kansalliskirjasto