Diplomatarium Fennicum
[English translations/summaries forthcoming]

Kirjallisuutta


Diplomatarium Fennicum sisältää suuren määrän digitoitua kirjallisuutta. Oheisesta listasta keskeisimmät teokset voi ladata pdf-muodossa tai siirtyä niitä säilyttävien tahojen verkkosivuille. Lista sisältää vain osan kirjallisuudesta, johon DF-tietokannassa viitataan, ja sitä täydennetään metatietotyön edistyessä.

Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Band I–VIII. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1910–1935.
I. Lataa PDF
II. Lataa PDF
III. Lataa PDF
IV. Lataa PDF
V. Lataa PDF
VI. Lataa PDF
VII. Lataa PDF
VIII. Lataa PDF

Registrum Ecclesiae Aboensis eller Åbo Domkyrkas Svartbok. Utgifven af Finlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1890.
Lataa PDF
Handlingar till upplysning af Finlands häfder utgifne af A. I. Arwidsson. I–IX. Stockholm: Nordstedt & Söner 1846–1857.
I. Lataa PDF
II. Lataa PDF
III. Lataa PDF
IV. Lataa PDF
V. Lataa PDF
VI. Lataa PDF
VII. Lataa PDF
VIII. Lataa PDF
IX. Lataa PDF

Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abt. I. Herausgegeben von Dr. Friedrich Georg von Bunge et al. Band 1–12. Reval, Riga, Moskau 1853–1910.
I. Europeana.eu
II. Europeana.eu
III. Europeana.eu
IV. Europeana.eu
V. Europeana.eu
VI. Europeana.eu
VII. Ei digitoitu.
VIII. Ei digitoitu.
IX. Ei digitoitu.
X. Ei digitoitu.
XI. Ei digitoitu.
XII. Ei digitoitu.

Nya källor till Finlands medeltidshistoria. Samlade och utgifna af Dr Edward Grönblad. Första Samlingen. Köpenhamn: 1857.
Lataa PDF

Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Theil 1–11. Codex Diplomaticus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. 1ste Abtheilung. Lübeck: Vereine für Lübekische Geshichte 1843–1905.
I. Archive.org
II. Archive.org
III. Archive.org
IV. Archive.org
V. Ei digitoitu.
VI. Archive.org
VII. Archive.org
VIII. Archive.org
IX. Archive.org
X. Archive.org
XI. Archive.org

Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Samlade och utgifna af Carl Gustaf Styffe. Del I–V. Stockholm: P. A. Nordstedt & Söner 1859–1884.
I. Europeana.eu
II. Europeana.eu
III. Europeana.eu
IV. Archive.org
V. Archive.org

Konung Gustaf den förstes registratur. I–XXIX. 1521–1560. Utgivet genom V. G. Granlund, Joh. Ax. Almquist och G. O. Berg. Handlingar rörande Sveriges historia. Första serien. Stockholm: Kongl. Riks-archivet 1861–1916.
I. Google books
II. Google books
III. Google books
IV. Google books
V. Google books
VI. Ei digitoitu.
VII. Ei digitoitu.

Hanserecesse. Erster abtheilung, 1256–1430. Band I–VIII. Leipzig: 1870–1897.
I. Archive.org
II. Ei digitoitu.
III. Archive.org
IV. Archive.org
V. Archive.org
VI. Archive.org
VII. Archive.org
VIII. Archive.org

Hanserecesse. Zweiter abtheilung, 1431–1476. Band I–VII. Leipzig: 1876–1892.
I. archive.org
II. archive.org
III. archive.org
IV. archive.org
V. archive.org
VI. archive.org
VII. archive.org

Hanserecesse. Dritter abtheilung, 1477–1530. Band I–IX. Leipzig: 1881–1913.
I. archive.org
II. archive.org
III. archive.org
IV. archive.org
V. archive.org
VI. archive.org
VII. archive.org
VIII. Ei digitoitu.
IX. Ei digitoitu.

Finlands medeltidssigill. I afbild utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinhold Hausen. Finlands Statsarkiv: Helsingfors 1900.
Lataa PDF

Gottlund, C. A. Otawa eli suomalaisia huvituksia. I osa. Tukhulm: 1831.
Kansalliskirjasto