Diplomatarium Fennicum

Ohjeita


Hakutoiminnot
Hakutulokset
Konkordanssihaku
Asiakirjanäkymä
Kuvankatselutyökalu
Viittaaminen Diplomatarium Fennicumiin
Tekijänoikeudet

Hakutoiminnot

Tekstihakuja voi ohjata käyttämällä niin sanottuja hakuoperaattoreita. Haut kohdistuvat valinnan mukaan joko regestoihin tai tekstieditioihin.

Diplomatarium Fennicum käyttää hakumoottorinaan kehittynyttä Apache SOLRia, ja yksityiskohtaista tietoa hauista saa SOLRin sivuilta (englanniksi). Seuraavassa tiivistettynä Diplomatarium Fennicumin kannalta olennaisimmat toiminnallisuudet.


Loogiset hakuoperaattorit

Pelkät hakusanat ilman operaattoreita tarkoittavat, että ainakin jonkin syötetyistä sanoista pitää olla tekstissä.

esimerkki: saltviks kyrka. Sellaiset tekstit löytyvät, joissa on sana saltviks TAI kyrka TAI molemmat.


Plus-merkki ennen sanaa tarkoittaa, että tämä sana on pakollinen. Jos tekstissä ei ole tätä sanaa, tietueita ei löydy.

esimerkki: +Saltviks +kyrka. Sellaiset tekstit löytyvät, joissa on molemmat sanat.


Miinus-merkki ennen sanaa tarkoittaa, että vain ne tekstit löytyvät, joissa tätä sanaa ei ole.

esimerkki: Saltviks -kyrka. Sellaiset asiakirjat löytyvät, joissa on sana Saltviks, mutta EI OLE sanaa kyrka.


Lainausmerkit tarkoittavat, että haettavien sanojen täytyy olla merkityssä järjestyksessä.

esimerkki 1: ”Saltviks kyrka”. Sellaiset tekstit löytyvät, joissa on nämä sanat tässä järjestyksessä.

esimerkki 2: ”kyrka saltviks”. Tekstejä ei löydy.


Tähti-merkillä voi korvata merkin tai merkkijonon sanan alusta, lopusta tai keskeltä.

esimerkki: ”t*la” löytää sekä ”tenala” että ”töfsala”.


Sulkujen avulla ryhmitetään sanoja.

esimerkki 1: saltviks -(kyrka kung) = saltviks -kyrka -kung

esimerkki 2: +(saltviks kyrka) +(sverige kung) tarkoittaa, että asiakirjassa pitää olla joko saltviks TAI kyrka, JA lisäksi joko sverige TAI kung.

Sumea haku

Sumea haku löytää myös haettavan sanan kaltaisia sanoja.

esimerkki: ”mangus~” löytää myös ”magnus”

Sumeaa hakua voi tarkentaa yhtä pienemmällä numeroarvolla. Mitä pienempi arvo, sen suurempi varianssi sallitaan. Esimerkki ulvsby~0.9 löytää ”ulvsby”, kun taas ulvsby~0.7 löytää myös ”ulfsby”

Etäisyyshaku

Etäisyyshaussa asetetaan kaksi sanaa lainausmerkkeihin ja määritetään numerolla, montako sanaa niiden välillä voi olla.

Esimerkiksi "Ärkebiskop Uppsala"~2 tarkoittaa, että sanojen ”Ärkebiskop” ja ”Uppsala” välillä voi olla enintään kaksi sanaa (esim. ”Ärkebiskop Johannes av Uppsala”).

Hakutulosten relevanssi

Hakutulokset järjestetään niiden relevanssin mukaan. Yksittäisen sanan tärkeyttä voi korostaa numerolla.

Esimerkiksi ”kung birger^3” tarkoittaa, että hakusana “birger” on kolme kertaa tärkeämpi kuin ”kung”.

Muut hakutoiminnot

Tekstihaun lisäksi haun voi kohdistaa asiakirjan primäärikieleen tai päiväys-, antaja- ja antopaikkatietoihin. Materiaalia voi hakea myös lähdejulkaisun tai arkistoaineistoa säilyttävän instituution perusteella. Hakuoperaattorit toimivat vain regestoihin ja tekstieditioihin kohdistuvissa hauissa.

Ajanjaksohaussa ajanjakson alku- ja loppumääreet voi syöttää päivän, kuukauden tai vuoden tarkkuudella, esimerkiksi hakien aikavälit ”5.6.1415–3.2.1416” tai ”6.1400–8.1400”. Vuosivälin voi syöttää myös ilman päivämääriä, esim. ”1400–1415”. Toisen ehdon voi lisäksi jättää kokonaan tyhjäksi: esimerkiksi haettaessa ”1400–” sisältää hakutulos kaikki asiakirjat alkaen vuodesta 1400, mukaan lukien kyseisen vuoden. Haluttaessa rajoittaa haku vain tiettyihin kuukausiin tai päiviin (esim. kaikki 15.6. päivätyt tai kaikki toukokuussa päivätyt asiakirjat) tulee tämä tehdä rajaamalla hakutulosta ”Haun rajaaminen” -työkalun asianomaisilla kentillä (hakutulosten vasemmalta puolen).

Kaikki tietokannan asiakirjat saa haettua tyhjällä haulla, ts. painamalla ”Haku”-painiketta kaikkien hakukenttien ollessa tyhjiä.


Hakutulokset

Hakutulokset esitetään taulukossa oletusarvoisesti DF-numeron mukaisessa järjestyksessä. Hakua voi muokata vasemman reunan työkaluilla: tarkentavalla sanahaulla (Huom! Päähakukenttien hakuoperaattorit eivät toimi tässä kentässä, ja kenttä hakee toistaiseksi vain regestoista), hakutuloksen sisäisillä päivämäärä- ja kuukausirajoilla, tai valitsemalla vain digitaalisen faksimilen sisältävät tulokset. Hakutulokset ovat tarkasteltavissa neljällä eri välilehdellä: taulukkona, aikajanana, diagrammina ja kartalla.

Taulukossa näytetään oletusarvoisesti kymmenen ensimmäistä riviä hakutuloksesta. Näkyvien rivien määrää voi muuttaa vasemman reunan valikosta. Myös taulussa näkyvät sarakkeet voi valita: vaihtoehtoina ovat päiväys-, paikka-, antaja-, relevanssi- ja regestan alku -sarakkeet. Taulukon voi järjestää nousevaan tai laskevaan järjestykseen kunkin sarakkeen sisällön mukaan. Vasemmanpuoleisin sarake on aina näkyvissä, ja sisältää DF-numeron. Rivin voi avata klikkaamalla plus-merkkiä, jolloin näkyviin tulee asiakirjan regesta sekä kuva asiakirjan digitaalisesta jäljenteestä mikäli sellainen on tietokannassa. Muuten riviä klikkaamalla avautuu tietueen asiakirjanäkymä.

Aikajananäkymässä asiakirjoista näytetään aikajärjestyksessä DF-numero, ajoitus, regestan alku sekä kuva asiakirjan digitaalisesta jäljenteestä mikäli sellainen on tarjolla. Diagramminäkymässä esitetään asiakirjojen ajallinen jakauma. Karttavälilehdellä hakutulosta voi tarkastella kartalla asiakirjojen antopaikan mukaan.


Konkordanssihaku

Asiakirjahaun ohella on mahdollista käyttää sanoihin kohdistuvaa konkordanssihakua. Konkordanssihaussa etsitään tekstihaku-kenttään syötettyjen sanojen esiintymiä, jotka näytetään tuloksissa esiintymiskontekstissaan (haettu sana sekä kymmenen sanaa sitä ennen ja sen jälkeen). Haussa ovat käytössä samat valinnat aineiston rajaamiseen kuin asiakirjoja haettaessa. Konkordanssihakuun pääsee hakusivun oikean yläkulman linkistä.


Asiakirjanäkymä

Asiakirjanäkymä koostaa yhteen tiedot kustakin DF-numeroidusta asiakirjasta. DF-numero ei kohdistu yksittäiseen editioon, vaan kokoaa yhteen yhdestä itsenäisestä tiedollisesta entiteetistä – asiakirjasta tai tekstikatkelmasta – saatavilla olevia editioita, lähteitä ja muuta tietoa. Asiakirjasivu yläosassa kuvataan tärkeimmät tiedot tekstistä, ja näiden alta löytyvät tarkat kuvaukset tekstiä koskevista editioista, lähteistä, muista tietokannoista ja tietokantaan sisältyvästä kirjallisuudesta. Tiedot on eroteltu värikoodein omiin ikkunoihinsa, jotka aukeavat klikkaamalla.


Kuvankatselutyökalu

Kuvankatselutyökalu avautuu klikkaamalla asiakirjanäkymässä asiakirjaan liitettyä kuvaa. Kuvankatselutyökalu avaa näkyviin kyseisen kuvan, ja samalla myös kaikki muut asiakirjaan liittyvät kuvat. Kuvat on jaoteltu siten, että arkistolähteiden digitaaliset faksimilet näkyvät kuvankatselutyökalun vasemmassa reunassa, ja skannatut editiot ja muu kirjallisuus oikeassa reunassa. Kuvia voi tarkastella joko yksittäin, tai avata kaksi kuvaa rinnakkain.

Rinnakkain kuvat avautuvat valitsemalla kuvankatselutyökalun oikeasta alakulmasta kohdan ”Vertaa kuvia”. Työkalu kehottaa tällöin valitsemaan toisen avattavan kuvan, ja valinnan jälkeen molemmat kuvat avautuvat. Kuvat voi vaihtaa näkymään rinnakkain tai päällekkäin vasemmasta yläkulmasta kohdasta ”Rinnakkain/Päällekkäin”.

Kuvankatselutyökalu sisältää muutaman yksinkertaisen toiminnon kuvien käsittelyyn. Kuvia voi kiertää, suurentaa ja pienentää (toimii myös hiiren rullalla) tai palauttaa kuvan koon selaimeen sopivaksi. Kuvaa voi siirrellä tarttumalla siihen hiiren kursorilla.

Kuvankatselutyökalu sulkeutuu joko oikean yläkulman valkoisesta ruksista tai klikkaamalla hiirellä kuvankatselutyökalun ulkopuolelle selaimessa.


Viittaaminen Diplomatarium Fennicumiin

Diplomatarium Fennicumiin voi viitata seuraavin tavoin: Yksittäisen asiakirjan asiasisältöön riippumatta sen muodosta voi viitata pelkällä DF-numerolla, esim. ”DF 3526”, Hausenin editioon tästä voi viitata joko viittaamalla suoraan FMU:hun, esim. ”FMU 3526”, tai DF:n kautta ”DF 3526 (Hausen 1924)”. Vastaavasti voi viitata toiseen tulkintaan tekstistä ”DF 3526 (Arwidsson 1852)” tai ”DF 3526 (Rabb 2016)”.

Viitattaessa on siis huomioitava, että DF-numero viittaa vain tietosisältöön – itsenäiseen tiedolliseen kokonaisuuteen – ei yksittäiseen editioon tai lähteeseen.


Tekijänoikeudet

Kansallisarkisto pyrkii tiedon mahdollisimman avoimeen käytettävyyteen. DF-tietokannan sisällön tekijänoikeudet määritellään Creative Commons -lisensseillä seuraavasti:

Metatiedot:

 • Lisenssi CC 0
 • Tietokannan metatiedot ovat vapaasti käytettävissä ellei niiden yhteydessä ole toisin määritelty.

Digitaaliset kuvat:

 • Kansallisarkiston omat kuvat
  • Lisenssi CC BY 4.0
  • Kuvat Kansallisarkiston omista asiakirjoista ovat vapaasti käytettävissä, kunhan niiden lähde mainitaan.
 • Muiden instituutioiden kuvat
  • Tietokanta sisältää kuvia myös muilta instituutioilta. Näiden tekijänoikeudet ilmoitetaan kuvien yhteydessä erikseen, ja mahdollisuuksien mukaan niissäkin käytetään CC BY 4.0 -lisenssiä.

Digitoidut painetut lähteet

 • Lisenssi CC 0
 • Hanke on digitoinut lähdeteoksia, joiden tekijänoikeudet ovat rauenneet, ja asettanut ne vapaasti ladattaviksi verkkosivustolta.

Creative Commonsin periaatteiden mukaisesti moraaliset oikeudet tietoihin säilyvät tekijöillä.

Itse verkkopalvelun, sen graafisen ilmeen ja muiden ominaisuuksien tekijänoikeudet pidätetään Kansallisarkistolla.