Diplomatarium Fennicum


Palaute ja yhteystiedot


Hanke ottaa mielellään vastaan palautetta ja kehitysideoita. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen df@arkisto.fi. Kaikki palaute luetaan ja huomioidaan, mutta hankkeen rajallisten henkilöstöresurssien vuoksi kaikkeen palautteeseen ei kuitenkaan välttämättä voida vastata henkilökohtaisesti.

Hanke ottaa erityisen mielellään vastaan sisältöön liittyvää palautetta ja esimerkiksi ajantasaisiin lähdesijainteihin liittyvää tietoutta. Samoin palaute liittyen tietokannan toiminnallisuuksiin ja kehitysehdotukset uusista toiminnallisuuksista ovat tervetulleita.

Laajempien sisältö-, kehitys- tai yhteistyötoiveiden osalta kehotamme olemaan suoraan yhteydessä hankkeen henkilöstöön Kansallisarkistolla. Hanke tekee aktiivisesti yhteistyötä hankkeen etenemisestä ja tietokannan sisällön ja toiminnallisuuksien päivittämisestä kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa esimerkiksi tutkijatapaamisten kautta, muun muassa testatakseen uusia toiminnallisuuksia ennen niiden julkaisua. Tietokannasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneita tutkijoita kehotetaan olemaan yhteydessä hankkeen henkilöstöön.Yhteystiedot

Kansallisarkisto

Käyntiosoite: Rauhankatu 17

Postiosoite: PL 258, 00171 Helsinki

Puhelin: 029 533 7000

Sähköposti: kirjaamo[@]arkisto.fi

Hankkeesta vastaa tutkimusjohtaja Päivi Happonen.

Diplomatarium Fennicumin toteuttamisesta vastaava työryhmä: Projektipäällikkö FM Seppo Eskola, tutkija FM Lauri Leinonen sekä ICT-suunnittelija MSc Denis Mandrov

Kaikki sähköpostit muotoa etu.sukunimi@arkisto.fi