Diplomatarium Fennicum
DF 2437
 
20.1.1442
-- no place data --
Swedish
Magnus, biskop av Åbo


Biskop Magnus öfverenskommer med inbyggarnes i Jokkas ombud om insättande därstädes af egen präst, som skall förses med tillräkligt prästbol, samt att biskopen vid ämbetsresor genom socknen skall åtnjuta visst underhåll. Dat. ipso die sanctorum martirum Fabiani et Sebastiani.
Finlands medeltidsurkunder, III
Helsingfors
1921
#2437
Registrum ecclesiae Aboensis
Helsingfors
1890
#506
Tukholma, Riksarkivet, Codices A
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#24014
Codices Fennici
Registrum Ecclesiae Aboensis [English regestae]
Helsinki
1996
#506