Diplomatarium Fennicum
DF 3657
 
1473
-- no place data --
Swedish
Lucia Olofsdotter, fru, änka efter riddaren Henrik Klausson


Promemoria, däri riddaren Henrik Klassons änka, fru Lucia Olofsdotter, redogör för sin en tvist med sin släkting väpnaren Rötger Olofsson (Djäken) om Saustila och HaIIela lägenheter i Sagu socken, äfvensom, i sammanhang därmed, ett bref till en onämnd, som Lucia kallar sin syster, angående samma sak.
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#3657
Tukholma, Riksarkivet, Pappersbrevsamlingen
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#29520