Diplomatarium Fennicum
DF 4243
 
1.6.1489
-- ei paikkatietoa --
ruotsi
Råd, av Stockholm


Lasse Martensson, född i Lappwesia socken i Wijborgx län, erkänner inför Stockholms råd 1489, den 1 juni (måndagen näst efter ascens. Domini), att han stulit "en hopp aff beffuera och wiidh xvj pundh pepar, j kniff ok reffskin ok annatt mera, huilke beffuera han hade solth Pedher mwramestar pa Stekit, ok peparen ena quinna pa malmen oc reffskinnet, kniffuen ok (ͻ: åt) Per mwrmestere, huilket the tilstodo at the aff hanom köpt hade. Epter sina oppinbarliga widerkenda gerninga dömpdes han till reep. Pie memorie".

"Samma dach stode Gunil, födh j Kymitta sochn, ok widerkendis sigh haffua stolith en ketil aff en bonde i Solna sochn ok hade skyldh fore garda hon hade vpbrenth, huilkit hon ey storliga nekade, ok hade hon sagt i bödelshusit som hon sath, att hon wille brenna Vesby, om [hon] hade sluppit. Epter the gerninga hon nw widerkendis ok optha tilforen hade warit grepin fore ok thöm widerkent, thy dömpdis hon quik j jordh. Pie memorie."
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4243
Tukholma, Stadsarkiv, Borgmästare och Råd före 1636