Diplomatarium Fennicum

DF 4286

 
No image
1490
Swedish
Bönderna, av Kemi, av Ijo, av Limingo


Bönderna i Kemi, Ijo och Limingo socknar klaga i öppet brev för rikets herrar över ryssarnas upprepade infall i Österbotten samt det övervåld och de grymheter de därvid begått; likaså över den oförrätt beträffande köpslagande dem vederfares av Torneåboarna, vilka håller med ryssarna samt förser dem med vapen och andra förnödenheter.