Diplomatarium Fennicum
DF 4286
 
1490
ruotsi
-- ei antajatietoa --


Bönderna i Kemi, Ijo och Limingo socknar klaga i öppet brev för rikets herrar över ryssarnas upprepade infall i Österbotten samt det övervåld och de grymheter de därvid begått; likaså över den oförrätt beträffande köpslagande dem vederfares av Torneåboarna, vilka håller med ryssarna samt förser dem med vapen och andra förnödenheter.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4286
[Kronikat/tarkentamattomat]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#32913