Diplomatarium Fennicum
DF 4352
 
21.3.1491
-- no place data --
Swedish
Råd, av Stockholm


Niclis Olsson, född i Vana socken vid Taffwastahuss, erkänner inför Stockholms råd 1491, den 21 mars (måndagen näst efter Gertrudis), att han stulit ett pantsar från långe Erich Erichsson och en lång knif från sin husbonde Spora. "Effter sin wyderkennilse dömpdes han til rep. Pie memorie".
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4352
Tukholma, Stadsarkiv, Borgmästare och Råd före 1636