Diplomatarium Fennicum
DF 467
 
16.6.1340
Latin
Benedictus XII, påve


Påfve Benedictus XII uppdrager åt dekanen i Uppsala att stadfästa kaniken Thomas Johanssons dom, hvarigenom vissa invånare i Sääksmäki socken fällts till 3 marks böter för hvar vecka de, efter ett af kyrkoherden därstädes Henrik Hartmansson, med anledning af undanhållna prästautskylder, öfver dem afkunnadt interdikt, fortfarande vägrat utbetala dessa utskylder. Dat. xvj kal. julii pontif. nostri anno sexto.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#467
Registrum ecclesiae Aboensis
Helsingfors
1890
#99
Tukholma, Riksarkivet, Codices A
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#4598
Codices Fennici
Registrum Ecclesiae Aboensis [English regestae]
Helsinki
1996
#99