Diplomatarium Fennicum

DF 467

 
16.6.1340
Latin
Benedictus XII, påve


Påve Benedictus XII uppdrar åt dekanen i Uppsala att stadfästa kaniken Thomas Johanssons dom, varigenom vissa invånare i Sääksmäki socken fällts till 3 marks böter för var vecka de, efter ett av kyrkoherden därstädes Henrik Hartmansson, med anledning av undanhållna prästutskylder, över dem avkunnat interdikt, fortfarande vägrat utbetala dessa utskylder. Dat. xvj kal. julii pontif. nostri anno sexto.