Diplomatarium Fennicum
DF 4781
 
1498
-- no place data --
Latin
Magnus, biskop av Åbo


En onämnd (biskop Magnus Stjernkors) till en likaledes onämnd (Hemming Gadh) i Rom med anhållan om utverkande af påflig dispens för ärkepresbytern i Åbo magister Paval Scheel att bekläda prästämbetet oaktadt han träffats af ett olycksfall.
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#4781
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#50
Helsinki, Kansalliskirjasto, Käsikirjoituskokoelma
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#43485