Diplomatarium Fennicum

DF 4783

 
1498
-- no place data --
Latin
Magnus, biskop


Utkast till en supplik, eventuellt av biskop Magnus Stjernkors, till påven om konfirmation för Påval Scheel på ärkepresbyterämbetet i Åbo oaktat han genom våda lidit kroppsskada.