Diplomatarium Fennicum
DF 6586
 
26.6.1365
-- no place data --
-- no language data --
Albrekt, kung


Konung Albrecht öfverlåter vid Åbo slott 1365, den 26 juni (die b:torum Johannis & Pauli), i närvaro af biskop Thomas af Vexiö, riddarne Johan von Lytzow, Benkt Philipsson och Erik Karlsson samt höfvidsmannen på Viborg Sune Håkansson åt domprosten i Uppsala Birger Gregersson några till kronan förbrutna gods i Sverige.
Finlands medeltidsurkunder, VIII
Helsingfors
1935
#6586
Tukholma, Riksarkivet, [Tarkentamaton kokoelma]