Diplomatarium Fennicum

DF 72

 
23.1.1229
Latin
Gregorius IX, påve


Påve Gregorius IX till biskopen i Linköping, cistercienserabboten på Gotland samt prosten i Visby angående det finska biskopssätets flyttning till lämpligare ställe. Dat. X kal. februarii pontif. nostri anno secundo.