Diplomatarium Fennicum

DF 940

 
No image
6.11.1385
Latin
Urban VI, påve


Påve Urban VI till ärkebiskopen av Uppsala med utnämning av den utav domkapitlet i Åbo valde kaniken Björn till biskop därstädes, ehuruväl nämnda val stred mot det fria förfogande, påven förbehållit sig beträffande Åbo biskopsstol vid inträffande ledighet av densamma.