Diplomatarium Fennicum
DF 970
 
22.3.1388
-- ei paikkatietoa --
ruotsi
Birger Ulfsson, riddare ja 11 muuta.


Ett antal svenska stormän – däribland flere af dem Bo Jonsson utsett till verkställare af sitt testamente – antaga på egna vänners och menige mans vägnar drottning Margareta till sin och Sveriges rikes fullmäktige fru och rätta husbonde, lofvande åt henne öfverlåta de slott och län, Bo Jonsson innehaft, samt att till konung antaga den hon ville eller rådde skulle därtill utses.
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#970
Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Del I–IV, II
Stockholm
1883
#411a
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#7
Kööpenhamina, Rigsarkivet i Danmark, [Tarkentamaton kokoelma]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#13403