Diplomatarium Fennicum
DF 981
 
6.8.1389
Latin
Margareta, drottning and 1 others.


Drottning Margareta och ärkebiskop Magnus i Lund, genom en Lappsk kvinna, vid namn Margareta, gjorda underkunniga om det Lappska folkets hedniska tillstånd, framställa för detta folk kristendomens begrepp samt uppmana detsamma att antaga den kristna tron, hvarjämte de ombedja ärkebiskop Henrik i Uppsala och Filip Karlsson att verka i detta syfte. Dat. die beati Sixti papæ et martyris.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#981
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#9
Kööpenhamina, Rigsarkivet i Danmark, [Tarkentamaton kokoelma]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#13560