Diplomatarium Fennicum

Lappvesi

Latitude 61.063583 / Longitude 28.263933
Country: Suomi
Total 3 documents
{0}
DF Regesta
2514 Karl Odygd, kyrkopräst i Lappvesi, skänker åt sin broder Jöns Mattsson villkorligt sin fädernegård Vartsala i Pemar socken.
5109 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson om den förläning riksföreståndaren lofvat honom och det förskott i penningar och kläde herr Erik däremot ville gifva; vidare om beskaffenheten af den förbindelse och säkerhet han därför fordrar, om allmänna ställningen i riket och de faror, som hotade Sverige och Finland, om vådan för riksföreståndaren att bege sig ned till Kalmarmötet utan en stark härsmakt, om konung Hans' försök att locka herr Erik till affall och om nödvändigheten att vara på vakt mot Danskarnes list och försåt, m. m.
5485 Herr Erik Turesson till slottsfogden Josef Pedersson om förplägnad och frambefordrande till Sverige af ryske sändebud, som voro på väg för stadfästande af den ingångna freden.