Diplomatarium Fennicum

Lundo

Latitude 60.503325 / Longitude 22.459291
Country: Suomi
Total 3 documents
{0}
DF Regesta
3166 Erik Bidz, lagman i Söderfinne, stadfäster vid ting i Lundo af en synenämd uppgångna rår mellan Paimala och Pakurla byar samt bötfäller den senare byn för åverkan å den förras egor.
3492 Kristiern Frille, lagman i Söderfinne, tilldömer Anna Hansdotter en tridiung jord uti Nautela i Lundo socken, hvilken jord en därstädes, vid namn Knut, velat tillägna sig.
5071 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med redogörelse för sina åtgärder till indrifvande af skatten från Åbo län, Satakunta och Tavastland äfvensom leveransen af fetalievaror; berättar om ett inträffadt rättsfall med en köpsven samt anhåller om järn från Sverige för slottets och skeppsbyggnadens behof.