Diplomatarium Fennicum

Yninge

Country: Ruotsi
Total 1 document
DF Regesta
275 Konung Birger stadgar att kvinnorna i Karelen skola åtnjuta samma skydd som kvinnorna i Sverige.