Diplomatarium Fennicum

Yninge

Maa: Ruotsi
Yhteensä 1 asiakirja
DF Regesta
275 Konung Birger stadgar att kvinnorna i Karelen skola åtnjuta samma skydd som kvinnorna i Sverige.