Diplomatarium Fennicum
DF 1401
 
16.4.1413
Swedish
Erik, kung


Konung Erik påbjuder uppbyggandet af krogar för vägfarande folks behof och tager dessa krogars föreståndare i sitt värn. Dat. dominica Palmarum.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, II
Helsingfors
1915
#1401
[Kronikat/tarkentamattomat]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#17995