Diplomatarium Fennicum
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#275
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, I
Stockholm
1846
#1
Helsinki, Kansallisarkisto, Pergamentti-kokoelma
Helsinki, Kansallisarkisto, Läänintilit
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#2751
Suomen historian dokumentteja 1
Helsinki
1968
#95