Diplomatarium Fennicum
DF 2846
 
2.7.1450
Swedish
Olof Gregersson, prior i dominikanerkloster i Åbo and 1 others.


Dominikanerklostret i Åbo tillbyter Nådendals kloster all sin ägolott å Ailis näs i Reso socken mot en det senare klostret tillhörig äng ofvanför Littois träsk i S:t Karins socken.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, III
Helsingfors
1921
#2846
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, III
Stockholm
1849
#86
Tukholma, Riksarkivet, Stora pergamentsbrevsamlingen
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#25745
Finlands medeltidssigill
Helsingfors
1900
#19