Diplomatarium Fennicum
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#2887
Uppsala, Uppsala Universitetsbibliotek, Palmskiöldska samlingen
Helsinki, Kansallisarkisto, Boen kartanon arkisto
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#43906