Diplomatarium Fennicum
Nådendalsdiplomen-projektet
2016
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#2947
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, IV
Stockholm
1851
#22
Tukholma, Riksarkivet, Stora pergamentsbrevsamlingen
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#26519
Finlands medeltidssigill
Helsingfors
1900
#162