Diplomatarium Fennicum
DF 3203
 
7.1463
Swedish
Peter Svärd, häradshövding av Kumo and 2 others.


Häradshöfdingarne i Kumo, Haliko och Masku härader, Peder Svärd, Kristiern Frille och Peder Karpalainen, uppgöra å räfsteting, hållet vid Åbo slott af konung Kristiern och rikets råd, en sämja mellan Gunnar Jönssons arfvingar och Åbo domkyrka om delar i Ylikylä (Öfverby) och Sormijärvi gods i Bjerno, hvilka Gunnar Jönsson i tiden pantsatt till nämnda kyrka. Dat. nästa dagen efter S. Margaretadag.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#3203
Registrum ecclesiae Aboensis
Helsingfors
1890
#596
Tukholma, Riksarkivet, Codices A
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#43998
Codices Fennici
Registrum Ecclesiae Aboensis [English regestae]
Helsinki
1996
#596