Diplomatarium Fennicum
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#3208
Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abt. I, XII
Riga – Moskau
1910
#211
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver. Del I–V, III
Stockholm
1870
#69
Tukholma, Riksarkivet, Stora pergamentsbrevsamlingen
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#28167