Diplomatarium Fennicum
DF 3311
 
29.9.1466
Swedish
Lucia Olofsdotter, riddaren och lagmannen Henrik Klaussons änka


Lucia Olofsdotter, riddaren Henrik Klassons änka, ingifver jämlikt hennes mans uttalade önskan, till Nådendals kloster för hans själsfrids skull en klerk och skänker för dennes provent till klostret sitt morgongåfvogods Lepisto i Virmo socken.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, IV
Helsingfors
1924
#3311
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, V
Stockholm
1852
#17
Tukholma, Riksantikvarieämbetets arkiv (RAA) /Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), Peringskiölds Diplomatarium
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#28617