Diplomatarium Fennicum
DF 4341
 
1490
Swedish
Lucia Olofsdotter, Henrik Klaussons änka


Fru Lucia Olofsdotter tillbyter Nådendals kloster Saustila gods i Sagu mot godsen Gumnäs och Antkärr i Pojo socken, hvilka senare gods hon upplåtit åt sina släktingar Rötger Olofsson och Mårten Johansson.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, V
Helsingfors
1928
#4341
Tukholma, Riksantikvarieämbetets arkiv (RAA) /Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA), [Tarkentamaton kokoelma]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#32356