Diplomatarium Fennicum
DF 4705
 
17.10.1496
Swedish
Arvid Nilsson, broder, generalkonfessor av Nådendals kloster


Arvid Niklisson, generalkonfessor i Nådendals kloster, till det i Vadstena angående ett detsamma tidigare tillställdt bref samt med underrättelse om Ryssarnes infall i landet, om pestens härjning i klostret, om den hårda vintern, om klostrets svåra nöd till följd af dess ringa intäkter samt med begäran om undsättning med korn, hvilken hjälp klostret i sinom tid ville återgälda.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#4705
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, VI
Stockholm
1853
#49
Tukholma, Riksarkivet, Pappersbrevsamlingen
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#33424