Diplomatarium Fennicum
Diplomatarium Fennicum -projekti
2016
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#4786
Handlingar till upplysning af Finlands häfder, VI
Stockholm
1853
#56
Tukholma, Riksarkivet, [Tarkentamaton kokoelma]
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#33583