Diplomatarium Fennicum
DF 5055
 
18.8.1504
Swedish
Didrik Hansson and 1 others.


Didrik Hansson och Josef Pedersson (till Djula) till herr Svante Nilsson med redogörelse för skeppsutredningen i Åbo; anmäla om svårigheter att där anskaffa öl till provianteringen och berätta att pesten förjagat en stor del af Åbo invånare ut till landsbygden.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#5055
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#104
Tukholma, Riksarkivet, Sturearkivet
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#34908