Diplomatarium Fennicum
DF 5071
 
16.10.1504
Swedish
Josef Persson, fogde


Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med redogörelse för sina åtgärder till indrifvande af skatten från Åbo län, Satakunta och Tavastland äfvensom leveransen af fetalievaror; berättar om ett inträffadt rättsfall med en köpsven samt anhåller om järn från Sverige för slottets och skeppsbyggnadens behof.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#5071
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#112
Tukholma, Riksarkivet, Sturearkivet
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#34950