Diplomatarium Fennicum
DF 5109
 
13.3.1505
Swedish
Erik Turesson, riddare


Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson om den förläning riksföreståndaren lofvat honom och det förskott i penningar och kläde herr Erik däremot ville gifva; vidare om beskaffenheten af den förbindelse och säkerhet han därför fordrar, om allmänna ställningen i riket och de faror, som hotade Sverige och Finland, om vådan för riksföreståndaren att bege sig ned till Kalmarmötet utan en stark härsmakt, om konung Hans' försök att locka herr Erik till affall och om nödvändigheten att vara på vakt mot Danskarnes list och försåt, m. m.
{0}
Finlands medeltidsurkunder, VI
Helsingfors
1930
#5109
Nya källor till Finlands medeltidshistoria
Köpenhamn
1857
#117
Tukholma, Riksarkivet, Sturearkivet
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#35088