Diplomatarium Fennicum
DF 947
 
29.6.1386
Swedish
Peter Djäkn, underlagman i Norrbotten


"Peter Djäken, underlagman i Norrbotten, tilldömer ärlig fru, fru Catherine Magnusdotter den laxforsen, som ligger i Torne socken, henne och hennes arfvingar till evärdelig ägo, effter 12 manna vittne, effter rätta räfsteting, då Philpus Carlsson räfsteting höll i samma Torne socken, å deras* herres konungens och drotsen Boos vägnar, närvarande hederlige män herr Anders, prost i Norrbotten, och Jöns Frijs af Kijm. Dat. die s. Petri et Pauli."
{0}
Finlands medeltidsurkunder, I
Helsingfors
1910
#947
Tukholma, Riksarkivet, Genealogica
Tukholma, Riksarkivet, Genealogica
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven (SDHK)
#13128